Circle Craft Summer Market


                       Jack Poole Plaza

           1055 Canada Place, Vancouver ,BC

         Thursday July 23-Sunday 26, 2015

                 Thursday July 23rd,11am- 7pm.

     Friday July 24th &  Saturday July 25th 9am-7pm.

                 Sunday July 26th, 9am-5pm.

                                (RETAIL)